Sabtu, 11 September 2010

ADAT ISTIADAT


Pembacaan :  Matius 15 : 1 – 9
1 Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem  kepada Yesus dan berkata:"Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan."3 Tetapi jawab Yesus kepada mereka: "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?4 Sebab Allah berfirman: Hormatilah ayahmu dan ibumu; dan lagi: Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati.
5 Tetapi kamu berkata: Barangsiapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya: Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah,6 orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri.7 Hai orang-orang munafik! Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu:8 Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku.9 Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia."

Pertanyaan :
  1. apakah kekristenan selalu bertentangan dengan adat isitiadat ?
  2. adakah adat istiadat yang sesuai dengan ajaran Kristen / Alkitab ?
  3. bagaimana ciri dari adat istiadat yang sesuai dengan ke kristenan ?
  4. bagaimana sebaiknya sikap orang Kristen terhadap adat istiadat disekitarnya ?

Beberapa contoh adat istiadat dalam masyarakat di Indonesia :
v      Mencari hari baik dan bulan baik untuk mengadakan sebuah acara atau kegiatan seperti perkawinan,mendirikan rumah,membuka usaha,dll
v      Acara yang berkaitan dengan kehamilan (Tujuh bulanan) , kematian ( tiga hari, tujuh hari,empat puluh hari,dst ),  dll.
v      Upacara pemindahan tulang belulang leluhur
v      Upacara pembersihan benda-benda pusaka ( keris, mandau, tengkorak manusia,guci, dll )
v      Sembahyang kubur ( orang Tionghoa )
v      Upacara tolak bala,bersih kampung,larung sesaji kelaut,buang sial,ruwatan dll
v      Acara perkawinan yang disertai dengan  judi,sabung ayam,tari topeng,dll
v      Acara sunatan
v      Pesta panen


Mengenal ciri-ciri adat istiadat yg tidak sesuai dengan iman Kristiani :

  1. Adat istiadat yang jelas-jelas bertentangan dengan Firman  Tuhan II Raja2 17 : 6 – 12
6 Dalam tahun kesembilan zaman Hosea maka raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai.7 Hal itu terjadi, karena orang Israel telah berdosa kepada TUHAN, Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir dari kekuasaan Firaun, raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah allah lain,8 dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau TUHAN dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel.9 Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap TUHAN, Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan di mana pun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu;10 mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun;11 di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut TUHAN tertawan dari depan mereka; mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati TUHAN;12 mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun TUHAN telah berfirman kepada mereka: "Janganlah kamu berbuat seperti itu!"

  1. Mendahulukan Adat Istiadat lebih dari  Firman Tuhan atau mengabaikan Firman Tuhan demi adat istiadat. ( Matius 15 : 3 - 6 )  3.Tetapi jawab Yesus kepada mereka: "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?4 Sebab Allah berfirman: Hormatilah ayahmu dan ibumu; dan lagi: Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati.:5 Tetapi kamu berkata: Barangsiapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya: Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah,6 orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri.
  1. Adat istiadat yang dicampur dengan agama sehingga melaksanakan adat dipandang sama dengan menjalankan syarat agama.( Markus 7 : 3 ) Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka; ( Kisah Para Rasul 15 : 1 ) Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ: "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan."
  1. Adat istiadat yang bertentangan dengan hukum Negara, misalnya acara perkawinan, pesta panen yang disertai dengan adu ayam, judi,minum minuman keras,dll.

Amin, Tuhan memberkati.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar